STREET

INFORMATION

Inauguration Day: THURSDAY 31st MAY – 19:00hrs FACEBOOK EVENT

Title: STREET

Artist Name: VINCENT KRAFT

Event: PHOTOGRAPHY EXHIBITION

Address: PALAZZO DE LA SALLE219 REPUBLIC STREET, VALLETTA

Curation: LISA GWEN

Art Direction: ANTHONY GALEA

Telehone: (00356) 79080078

E-mail: vincentkraft.photograph@gmail.com

Opening Dates: 1st JUNE – 16th JUNE / 08:30hrs -19:00hrs

Weekends & Public Holidays:
Saturday 2 – 9 – 16 June 2018 / 11:00hrs – 15:00hrs
Thursday 7 June 2018 (Public Holiday) / 11:00hrs – 15:00hrs

SYNOPSIS

ENGLISH

Vulnerabilities, violence and societal brutality are harsh realities that transcend geographical boundaries. Capturing striking and compelling instants from 12 countries, STREET explores a raw transcription of society that pervades both human interactions and physical spaces.
Through the shocking juxtaposition of images, this exhibition is a thought-provoking journey in contemporary concerns.

 

MALTESE

Il-vjolenza, il-vulnerabbiltajiet u l-brutalita’ fis-soċjeta’ huma realtajiet li jmorru lil hinn mid-distinzjonijiet ġeografiċi. F’din il-ġabra ta’ ritratti miġbuda fi tnax-il pajjiż, il-wirja STREET tesplora sens ta’ preokkupazzjoni soċjali li hu presenti kemm f’interazzjonijiet umani u kemm fi spazji fiżiċi.
Permezz ta’ l-immaġnijiet xokkanti, din il-wirja hija vjaġġ li jqanqal il-ħsieb dwar s-soċjeta’ kontemporanja.

BIOGRAPHY

ENGLISH

French by birth but a global explorer by inspiration – Vincent Kraft is an artistic photographer who has been pursuing Street Photography and URBEX for more than 10 years. Following the completion of his art and photographic studies at the IPESAA in France, Vincent Kraft embarked on an ongoing discovery that has taken him through 50 countries and across 200,000 km. Vincent Kraft’s aesthetic revolves around the themes of instantaneity, perspectives, and the temporal nature of abandoned places. Over the years, his artwork has been featured in prestigious photography books and various international exhibitions in London, Cardiff, Paris, and Valletta. Vincent Kraft was also the recipient of the ‘Prize of the Public Award’ at the London Photo Festival and he has recently received recognition from Valletta 2018, European Capital of Culture.

 

MALTESE

Twieled Franza imma l-ispirazzjoni waslitu biex ikun esploratur globali – Vincent Kraft huwa fotografu artistiku li ilu jispeċjalizza fi ‘Street Photography’ u ‘URBEX’ għal aktar minn 10 snin. Wara li temm l-istudji tiegħu fl-arti u l-fotografija fl-IPESAA fi Franza, Vincent Kraft beda vjaġġ fejn żar 50 pajjiż u qasam 200,000 km. L-estetika tiegħu tiffoka fuq t-temi ta l-instantanjeta’, il-perspespettiva u l-aspett temporanju ta’ postijiet abbandunati. Matul is-snin, xogħlu ifforma parti minn kotba prestiġjużi tal-fotografija u diversi wirjiet internazzjonali f’Londra, Cardiff, Pariġi u l-belt Valletta. Vincent Kraft ingħata il-‘Prize of the Public Award’fil-‘London Photo Festival’ u reċentement irċieva wkoll rikonoxximent minn Valletta 2018, Kapitali Ewropea tal-Kultura.

PHOTOGRAPH SERIES

Discover the different series of of photographs from the artist Vincent Kraft related to the exhibition: STREET.
These photographs have been taked in more than 50 different countries for the past 10 years.

Want to contact Vincent Kraft